Nowe Technologie

H2ash

Technologia produkcji zielonego wodoru

H2ash

Technologia produkcji zielonego wodoru

Technologia H2ash, opracowana w wyniku współpracy PROTIUM P.S.A. i Głównego Instytutu Górnictwa, pozwala na niskoenergetyczne pozyskiwanie wodoru z wody z wykorzystaniem odpadów przemysłowych. Technologia umożliwia tanią produkcję tzw. „zielonego” wodoru, tj. paliwa wytwarzanego wyłącznie z użyciem odnawialnych źródeł energii (OZE), czyli źródeł nieobarczonych emisją CO2.


Założeniem technologii jest wytwarzanie gazu bogatego w wodór z wody, przy użyciu żużli, popiołów i pyłów, pochodzących z różnego rodzaju przemysłowych procesów termicznych, które w swoim składzie zawierają znaczne ilości związków glinu.


Technologia przewiduje, że głównymi surowcami do produkcji wodoru są żużle i popioły z termicznego przekształcania odpadów oraz ze spalania i współspalania paliw z odpadów. Przeprowadzone badania wykazały, że technologia H2ash może również znaleźć zastosowanie w przypadku żużli i popiołów pochodzących ze spalania i współspalanie biomasy i innych paliw stałych oraz żużli z procesów metalurgicznych.


Pozyskiwanie wodoru gazowego z wykorzystaniem żużli i popiołów z termicznego przekształcania odpadów oraz ze spalania i współspalania paliw z odpadów polega na wychwytywaniu wodoru powstałego poprzez reakcję glinu metalicznego, zawartego w żużlach i popiołach, z wodą, w warunkach silnie alkalicznych. Ponadto technologia przewiduje zastosowanie szeregu dodatków katalitycznych, zwiększających wydajność procesu.


Oprócz niskoenergetycznego pozyskiwania wodoru z wody wdrożenie technologii PROTIUM-GIG likwiduje problem uwalniania się wodoru z żużli i popiołów, w kontakcie z wodą, co z kolei zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji instalacji, w których odpady te powstają oraz umożliwia dalsze ich przetwarzanie w kierunku uzyskania produktów użytecznych.


Wdrożenie technologii H2ash jest możliwe zarówno w postaci węzła technologicznego na terenie instalacji termicznego przekształcania odpadów lub zakładu energetycznego wykorzystującego paliwa z odpadów, jak też jako samodzielnej instalacji, wykorzystującej żużle i popioły z różnych źródeł. Uniwersalność i prostota opracowanej technologii powoduje, że jej odbiorcami mogą być zakłady termicznego przetwarzania odpadów lub zakłady energetyczne wykorzystujące paliwa z odpadów, ale również podmioty prowadzące przetwarzanie odpadów oraz podmioty z branży paliwowej i chemicznej.


Przyjmując, że przetwarzanie odpadów w energię uznaje się za niezbędny element przejścia w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), można stwierdzić, że technologia H2ash, wykorzystująca do produkcji „zielonego” wodoru (pozornie nieprzydatne gospodarczo) odpady wtórne z procesów termicznych, w jeszcze większym stopniu „domyka” obieg gospodarki.


Technologia H2ash została zgłoszona w Urzędzie Patentowym RP z wnioskiem o udzielenie patentu na wynalazek „Sposób wytwarzania gazu bogatego w wodór” (zgłoszenie nr P.440125).

Media o nas

portalkomunalny.pl

Technologię taniej produkcji wodoru z wody z wykorzystaniem odpadów, jak żużle i popioły opracowali specjaliści podkrakowskiej firmy Protium P.S.A. i naukowcy Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach. Czytaj dalej.

wnp.pl

W wyniku współpracy Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) z podkrakowską firmą Protium P.S.A. udało się opracować technologię pozwalającą na niskoenergetyczne pozyskiwanie wodoru z wody przy użyciu odpadów przemysłowych. Czytaj dalej.

pgg.pl (wydanie styczeń 2023)

Przeprowadzone badania wykazały, że opracowana przez naukowców metoda może również znaleźć zastosowanie w przypadku żużli i popiołów pochodzących ze spalania i współspalania biomasy, a także innych paliw stałych oraz żużli z procesów metalurgicznych. Czytaj dalej.

nettg.pl

Technologia H2ash zakłada wytwarzanie wodoru przy użyciu ubocznych produktów przemysłowych procesów termicznych zawierających wolny glin. Chodzi przede wszystkim o produkcję wodoru z żużla, czyli odpadu ze spalania odpadów komunalnych w spalarniach. Czytaj dalej.

zielonagospodarka.pl

Naszym założeniem jest wytwarzanie gazu bogatego w wodór z wody, przy użyciu żużli, popiołów i pyłów, pochodzących z różnego rodzaju przemysłowych procesów termicznych, które w swoim składzie zawierają znaczne ilości związków glinu. Czytaj dalej.

Spotkania i Wydarzenia

26.01.2023r. Katowice

Prezentacja technologii firmie SMOLO a.s. (smolo.cz)

01-02.12.2022r. Zawiercie

Prezentacja technologii na dorocznym spotkaniu członków stowarzyszenia Polski Klaster Technologii Kompozytowych

26.10.2022r. Warszawa

Prezentacja technologii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (parp.gov.pl)

28.09.2022r. Kraków

Prezentacja technologii na konferencji Accelerate the Process: Hydrogen - Composites - Future

02-03.06.2022r. Monachium

Prezentacja technologii H2Ash podczas targów IFAT 2022 (Światowe Targi Technologii Środowiskowych ifat.de)

Kontakt

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
+48 32 259 2275
kgogola@gig.eu
Protium P.S.A.
Rędzińska 9, 30-199 Rząska
biuro@protium.pl